Smalty

V dubnu 2012 přijala Blanka Matragi pozvání generálního ředitele Vítkovice Holding, a. s., a významného mecenáše umění Jana Světlíka na šestý ročník sympozia SMALT ART VÍTKOVICE. Během pěti dnů vytvořila designérka pět trojrozměrných soch a řadu menších objektů. K samotné účasti na tomto netradičním projektu Blanka říká: „Smalt mě absolutně nadchnul. Skýtá mnoho možností a to napjaté očekávání před vypalovací pecí mi připomínalo moji oděvní tvorbu, kdy se čeká, až sundáme moje namalované a vyšité díly šatů z rámů a začneme z nich aranžovat modely.