Reliéfy

Rozevláté šifónové sukně tentokrát Blanka Matragi po vzoru Františka Kupky zachytila ve stavu beztíže, a to ve svých bohatě kolorovaných reliéfech. Ty vznikly technikou lehaného skla, kdy se nejdříve z keramické hlíny vytvoří plastický motiv (v tomto případě šaty), z něhož se odlije sádrová forma, přes kterou se následně ve sklářské peci nechá roztavit skleněná tabule s originální malbou. Autorství výsledného díla tak netkví pouze v malbě skla, ale i jeho jedinečném vytvarování. Finální podobu však reliéf získá až po povrchové úpravě pískováním a přebroušením.